Verandering

Lieve Mensen,

Inmiddels heb ik de meeste families al bezocht en zelfs met enkele moeders en hun kinderen de inkopen al gedaan op de markt. Behalve de schoolspullen, want de lijsten met benodigdheden worden pas gegeven op de dag dat de kinderen weer ingeschreven worden op de scholen. En dat moet elk jaar opnieuw. Ook op de basisscholen. Jaar na jaar moeten de moeders weer in de rij gaan staan om te vragen of hun kind in het volgende leerjaar terecht kan; op dezelfde school en weer met alle papieren die ze daar nodig hebben. En als de leerkracht van het vorige leerjaar het rapport niet heeft meegegeven dan moeten ze eerst weer terug naar die juf of meester om dat te vragen en zo blijft alles aan de gang en kost alles heel veel tijd hier voor de mensen.

Ik vind het nog wel steeds apart dat de kinderen zoveel van school kunnen wisselen als ze willen; ze kunnen van het ene dorp naar het andere, maar ook gewoon switchen van de ochtend naar de middag; als er tenminste plaats is natuurlijk. En dat kunnen ze meermalen doen in de 6 jaar basisschool, maar ook op de middelbare en zelfs het voorgezet en beroepsonderwijs.

En de lijsten met schoolbenodigdheden hangt grotendeels af van de directeur/trice die de school heeft. Als die vind dat alle kinderen bijvoorbeeld bepaalde boeken moeten hebben dan kun je ze maar beter kopen want als ze die niet hebben dan worden er gewoon punten afgetrokken op het rapport en dat kan zomaar betekenen dat de kinderen het schooljaar over moeten doen zonder dat duidelijk is of ze de lesstof wel of niet begrepen hebben. En dat geldt ook voor de gymkleding. Bij het aanmelden wordt meteen gezegd dat ze het uniform van de school moeten dragen voor de gymlessen en anders krijgen ze bij voorbaat al een onvoldoende; en met een onvoldoende op het rapport gaan ze niet over.

Hadden ze dat met de regering maar eerder zo gedaan. Die is zo corrupt geweest dat ze nu met meer dan 50 personen in de gevangenis zitten vanwege de zaak bedonderen. De ziekenhuizen hebben het afgelopen jaar geen medicijnen gehad en daardoor zijn heel veel mensen overleden zonder dat dat nodig is geweest. Corruptie. Ook de burgemeester van Antigua zit met (bijna) zijn hele familie achter de tralies omdat die ze ontzettend veel geld achterover heeft gedrukt. En de mensen hadden zoveel vertrouwen in hem en trouwens ook in de president. Er staat nu een vrouw klaar die volgende week als burgemeester aan de slag kan/mag en de mensen moeten maar weer geloven dat het goed zal gaan. End deze maand wordt ook de nieuwe president geïnstalleerd; soms geen wonder dat de mensen het vertrouwen verliezen, er is niemand die tegen de armoede vecht en voor deze mensen opkomt. Op deze manier worden de rijken alleen maar rijker en de arme alleen maar armer en zal het lang duren voordat er in een derde wereld land als dit vooruitgang komt.

De schoolsponsoring kan daar landelijk gezien ook geen verandering in brengen maar wel een persoonlijke verandering en dus ook in de families/gezinnen. Als de ouders er kinderen die kans aanpakken dan zijn ze heel slim. Een opleiding die ze zelf nooit zouden kunnen betalen en dus ook kans geeft op een redelijk tot goed betaalde baan kan een grote verandering brengen in ’n gezin.

Marvin – de oudste van de 4 jongens die altijd bij hun oma gewoond hebben – kwam ik deze week nog tegen. Hij heeft de opleiding leraar en verpleger en een computercursus afgemaakt. Hij werkt elke avond in het ziekenhuis vertelde hij van ’s middags 6 tot ’s avonds 10 uur. Niet als verpleger maar als conciërge. Dat vindt hij geen probleem; hij is in ieder geval binnen de deuren. Overdag werkt hij nu bij een oude man van 92 jaar en verpleegt die man. Dat is in een hotel hier in Antigua. Die man heeft ruim 40 jaar in Duitsland gewoond en ook nog ruim 20 jaar in de US. Oorspronkelijk komt hij van Guatemala. Vorig jaar is Marvin 1 maand met hem naar Duitsland geweest. De reis en alles werd voor hem betaald en hij kreeg ook nog zijn salaris uitbetaald. Hij vertelde dat hij hier nooit van had durven dromen. Marvin is getrouwd en vader van 2 prachtige kinderen. Dat zijn dingen die je niet kunt verzinnen als je zo’n gezin ergens in een oud, van golfplaten gemaakt huis, vindt. Zo’n jongen maakt het zo de moeite waard en is zo’n groot voorbeeld voor veel andere kinderen, evenals zijn broers. Zijn broer Marlon werkt elke dag in een naaiatelier en heeft afgelopen jaar de universiteit afgerond. Hij wil nog 2 jaar doorgaan met zijn studie en dan kan hij aan de slag als directeur op welke school dan ook. Dat zijn jongens die de kans die ze krijgen met 2 handen aannemen en er alles voor doen om een betere toekomst te krijgen dan eigenlijk voor hun weggelegd was. En op die manier wel een verandering teweeg brengen voor hun eigen gezin en op die manier krijgen hun kinderen ook weer een betere kans natuurlijk. En dat druppel-effect heeft wel weer invloed op veel meer mensen dan we nu zouden kunnen denken volgens mij. Zoals ik in het vorige verslag al vertelde: er gebeuren zoveel mooie en goeie dingen en die maken het altijd de moeite waard om door te gaan.

 

Lieve groet Mieke