Familia Moralez-Gutierez

DSCN5410San Pedro las Huertas, Antigua, Guatemala 5-2-2014

Mijn naam is Martha Lidia Gutierrez Pereira.

Op deze manier wil ik het project Mimariposa bedanken voor de geweldige hulp die ik krijg voor mijn kinderen; dat is voor mij een grote zegen geweest. Dit heeft echt mijn leven veranderd, omdat mijn kinderen nu de kans krijgen om te studeren.

Ik wil iedereen die ons helpt bedanken voor wat ze ons gegeven hebben; en bedank God dat deze mensen op mijn weg gekomen zijn.

Ondanks dat ik ze niet persoonlijk ken, bid ik elke dag tot God of Hij al deze mensen wil beschermen en zegenen.

Hoogachtend; Familie Morales-Gutierrez